Als u het werk van Werkgroep de Ruyter wilt steunen, kan dat op verschillende manieren:

Financieel


Werkgroep de Ruyter is voor een groot deel afhankelijk van giften, sponsoring en fondsenwerving. Daarom zijn financiële bijdrages aan Werkgroep de Ruyter van harte welkom. Meer informatie ...

Goederen

U heeft kleding of andere hulpgoederen voor Werkgroep De Ruyter.  Uiteraard kunnen we alleen goederen gebruiken die heel zijn en dus gebruiksklaar. Meer informatie ...

Vrijwilligers

Werkgroep De Ruyter zoekt vrijwilligers die mee kunnen helpen met het organiseren van activiteiten en uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. bijvoorbeeld hulptransporten. Denk hierbij aan inpakkers, sorteerders, etc. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jaap de Mooij via Jaapdemooij@gmail.com of +316-53714712

Gebed

Als laatste maar zeker niet het minste: U kunt het werk en de resultaten van Werkgroep de Ruyter gedenken in uw gebed.