WERKGROEP DE RUYTER HERVAT INZAMELING HULPGOEDEREN

Op zaterdag 4 juli a.s. staat tussen 10.00 en 12.00 uur op het Hoftuinplein          in Rijnsburg weer een vrachtwagen van Werkgroep De Ruyter. Vanwege de coronacrisis waren sinds half maart alle acties voor en hulptransporten naar Oost-Europa stil komen te liggen. Maar nu steeds meer maatregelen, die het vervoer van goederen bijna onmogelijk maakten, worden verruimd is het de hoogste tijd om weer de weg op te gaan. Op weg naar mensen in Oost-Europa die daar in bittere armoede leven. Op de eerste zaterdag van de maand bent u welkom om goederen die men daar goed kan gebruiken af te geven aan de vrijwilligers bij de vrachtwagen. Op maandagmorgen kunt u goederen afgeven in de hal van De Ruyter aan de Vinkenweg/Hoek Noordwijkerweg.                                                                         

Namens de mensen in Oost-Europa alvast hartelijk dank.