Inzameling basisschool De Duinroos 2019

Basisschool De Duinroos, locatie Zanderij en de Otto Baron, gelegen in de Molenwijk hebben de afgelopen maanden wasmiddelen, winterkleding en schoenen ingezameld voor Werkgroep De Ruyter. De goederen zijn door de Werkgroep dankbaar in ontvangst genomen en inmiddels via een hulptransport naar Kosovo overgebracht. Daar zijn o.a. de jassen direct uitgedeeld aan de kinderen. Geen overbodige luxe, want de winters in Kosovo zijn ontzettend koud, het kan zo maar minus 25 graden worden! Bovendien wonen veel gezinnen in vochtige en daardoor koude huizen. Bij het uitdelen van de goederen maakten de vrijwilligers van Werkgroep De Ruyter kennis met de familie Elshani. Een gezin met 4 kinderen waarvan 2 kinderen tobben met hun gezondheid en veel last hebben van astma. Elsa van 13 en Abedin van 3 jaar. Ze wonen in een huisje met twee kamers. De wc is niet meer dan een gat in de grond, buiten hun woning en is erg vochtig. Daarbij komt nog dat er geen geld is voor medicijnen. Basisschool De Duinroos heeft besloten dat daar iets aan te gaan doen en is een spaaractie gestart. Tot aan de kerstvakantie gaat het ‘goede doelen geld’ naar Werkgroep De Ruyter, zodat dit gezin kan worden geholpen met medicijnen voor Elsa en Abedin! Werkgroep De Ruyter is bijzonder ingenomen met dit initiatief en heeft de school beloofd voor levering zorg te dragen. Bedankt voor de mooie acties voor de mensen in Kosovo!