De nood is groot in het door oorlog getroffen Oekraïne. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen richting het westen van het land. Vluchtelingen zoeken onderdak; voedsel en benzine worden schaarser en het is nog winter dus ook de kachel moet branden.

Hulpvooroekraine.nl helpt lokale initiatieven te ontplooien om mensen te voorzien in de eerste noden. We doen dit door het inzamelen van geld en goederen en het organiseren van hulptransporten naar West-Oekraïne.

Wat is er nodig? Allereerst gebed. Gebed voor de slachtoffers en de leiders van onze wereld. Ook praktisch is er veel nodig. Check hieronder hoe je kunt helpen!

HOE KAN IK HELPEN?

Bidt u mee? Onze gedachten en gebeden gaan uit naar allen die geraakt worden door deze oorlog en in het bijzonder hen die daar slachtoffer van zijn geworden.

Inzameling goederen

Er is behoefte aan veel spullen, met name eerste levensbehoeften. Hieronder een lijst met zaken die de hoogste prioriteit hebben:

 • Warme kleding
 • Slaapzakken
 • Dekbedden
 • Dekens
 • Kussens
 • Eenpersoonsmatrassen
 • Overgordijnen
 • Schoenen
 • Verbandmiddelen
 • Jodium
 • Conserven*
 • Pasta*

*Check de houdbaarheidsdatum, dat het lang houdbaar is.

Inname goederen: De Hal

Maan-, woens- en zaterdag 9-12u
Vinkenweg 7a, Rijnsburg

Inname goederen: 1e za vd maand

Zaterdag 5 maart 2022 10-12u
Hoftuinplein, Rijnsburg

Inname goederen: Immanuelkerk

Maandag + woensdag 18:30-21:30u
Kerkstraat 5, Rijnsburg

Inname goederen: Vredeskerk

Maandag + dinsdag 18:30-21:30u
Zaterdag 14-17u
Baljuwplein 1, Katwijk aan Zee

Bedrag € -

Aantal donaties tot nu toe: 485

Totaal bedrag via deze pagina:

EUR: € 62.851,60

Naast bovenstaande doneerknop komen er ook giften binnen op andere manieren. Op dit moment staat het totaalbedrag op

€ 123.159,00

Doneer direct via iDeal. Geef hieronder aan welk bedrag u wilt doneren en klik op ‘Doneren’. Zo kunt u eenvoudig een bedrag overmaken via uw eigen bank!

Wilt u zelf overmaken?

IBAN: NL84RABO0356888800
Tnv: Stichting Werkgroep De Ruyter
Ovv: Hulpvooroekraine.nl

Geven via Oekroe of HNF

Bent u gewend om te geven via de bankrekening van Stichting Oekroe of Stichting Hands & Feet? Geen probleem, wij zorgen dat uw gift goed terecht komt.

Uw gift via deze website wordt verwerkt door Stichting Werkgroep De Ruyter. Deze is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geldt eveneens voor giften via de websites van Stichting Oekroe of Stichting Hands & Feet. Giften aan deze stichtingen mag u aftrekken van de inkomstenbelasting. Als ontvangende instelling zijn wij vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Let op! Uw bankafschrift dient als bewijs voor de aangifte.

Hulpvooroekraine.nl

Hulpvooroekraine.nl is een initiatief van drie lokale hulporganisaties:
Stichting Werkgroep De Ruyter, Stichting Hands & Feet en Stichting Oekroe.

Doel is het inspelen op noden en hulpaanvragen vanuit Oekraïne en daarmee primair gericht op hulp ter plaatse. Aanvragen, veelal vanuit de bestaande netwerken komen samen binnen Hulpvooroekraine.nl en zullen gezamenlijk worden opgepakt. De lokale, bestaande netwerken, zullen daarvoor als uitgangspunt dienen.

Stichting Werkgroep De Ruyter

Stichting Hands & Feet

Stichting Oekroe