2020 | Geiten project

Werkgroep De Ruyter heeft de afgelopen maanden maar liefst 7 hulptransporten verzorgd naar Roemenie. Daarnaast kon 1 transport hulpgoederen afleveren in Hongarije. Hulpgoederen die in Oost-Europa heel hard nodig zijn. Bij het afleveren van hulpgoederen blijft het echter niet. Werkgroep de Ruyter doet meer, zoekt ter plekke naar mogelijkheden om de schrijnende armoede te verzachten. Ze wordt bij die zoektocht geholpen door regionale diaconale bureaus, waar Werkgroep De Ruyter intensief contact mee heeft. Naar aanleiding van een hulpvraag van één van die partners, werden onlangs 15 geiten aangekocht, die vervolgens bij gezinnen werden gebracht die hulp in welke vorm dan ook heel goed kunnen gebruiken. De geiten verschaffen met hun melk deze gezinnen de noodzakelijke aanvulling op hun helaas karige voeding. Een sponsor voor dit bijzonder project was overigens snel gevonden. Geiten voor arme gezinnen in Oekraïne. Een geslaagd Werkgroep De Ruyter project.