AH RIJNSBURG STEUNT WERKGROEP DE RUYTER MET EMBALLAGE ACTIE

Klanten van Albert Heijn Rijnsburg kunnen vanaf nu het werk van Werkgroep De Ruyter extra financieel ondersteunen door middel van het inleveren van lege flessen bij AH. Bij het inleverpunt hangt een brievenbus waar klanten hun emballage bon in mogen deponeren. Aan het eind van de maand wordt de bus geleegd en zal Albert Heijn het totaal van de ingeleverde emballage of statiegeld bonnen overmaken aan De Ruyter. Die gaat het geld inzetten voor de aankoop hulpvoedselpakketten waarmee de allerarmsten mensen in Oost-Europese landen De werkgroep is bijzonder ingenomen met de actie van de grootgrutter en hoopt dat veel klanten hun emballage bon in de brievenbus zullen deponeren.