2020 | Activiteiten in Nederland staan stil, maar de hulp gaat door!

Werkgroep De Ruyter heeft onlangs vanwege het Coronavirus moeten besluiten om alle activiteiten hier tijdelijk te staken. Dus geen inname van goederen, geen werkzaamheden in de hal, geen inzamelingsacties en ook geen hulptransporten meer naar Oost-Europa.  

Dit betekent echter niet dat de hulp aan de bevolking daar is beëindigd. Integendeel. Werkgroep De Ruyter ontving onlangs een email van Nina, zij is initiatiefneemster van het Inspiration Centre, een hulporganisatie in Centraal-Oekraïne. Nina meldde dat men in haar woonplaats is gestart met het uitdelen van voedselpakketten en daarnaast met de uitgifte van maaltijden aan de meeste kwetsbare families, volwassenen en kinderen. Ruim 100 maaltijden per dag. Bij de start van het project was er voor slechts twee dagen eten op voorraad, een oproep om te helpen leverde echter een stroom van reacties op. Mensen kwamen met aardappelen, blikgroenten, maar ook met medicinale maskers voor de koks of maakten geld over. In de plaats waar de maaltijden worden verstrekt zijn enkele mensen besmet geraakt met het coronavirus. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen worden de maaltijden daarom verpakt in speciale voedselzakken. Dit kost natuurlijk wel het nodige. 

Wilt u meehelpen deze maaltijdvoorziening in stand te houden, maak        dan een gift over aan: NL84RABO0356888800, t.n.v. Werkgroep           De Ruyter. Wilt u bij het overmaken van een gift uw mailadres vermelden. Namens Nina van het Inspiration Centre hartelijk dank.