Inzameling basisschool De Duinroos 2019

Basisschool De Duinroos, locatie Zanderij en de Otto Baron, gelegen in de Molenwijk hebben de afgelopen maanden wasmiddelen, winterkleding en schoenen ingezameld voor Werkgroep De Ruyter. De goederen zijn door de Werkgroep dankbaar in ontvangst genomen en inmiddels via een hulptransport naar Kosovo overgebracht. Daar zijn o.a. de jassen direct uitgedeeld aan de kinderen. Geen[…]